close
93 209 97 17
Pressupost
  • Español
  • Català
  • English

AVÍS LEGAL

I. INFORMACIÓ GENERAL
En compliment amb el deure informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les dades d’informació general següents d’aquest lloc web :
La titularitat d’aquest lloc web, www.grupoinventia.es, (d’ara endavant, Lloc Web) l’ostenta: Grupo Inventia S.L., amb CIF: B65381550, i les dades de contacte de les quals són:
Adreça: c/ Muntaner 231 principal primera 08021 Barcelona
Telèfon de contacte: 93 209 97 17
Email de contacte: info@grupoinventia.es


II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS
L’objecte de les condicions: El Lloc Web
L’objecte d’aquestes Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).
Grupo Inventia es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Grupo Inventia pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren al Lloc Web o accedir-hi.
L’accés al Lloc Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder-ne gaudir, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’usuari.
La utilització d’algun dels continguts o serveis del lloc web es pot fer mitjançant la subscripció o el registre previ de l’usuari.


L’Usuari
L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, Grupo Inventia així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Grupo Inventia, com els comentaris i/o espais de blogging, Grupo Inventia confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Atesa la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiteu el Lloc Web.
El Lloc Web de Grupo Inventia proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
· Un ús de la informació, continguts i/o serveis i dades ofertes per Grupo Inventia sense que sigui contrari al que disposen aquestes Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
· La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis estesos per Grupo Inventia per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Grupo Inventia sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i /o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.
Grupo Inventia es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, Grupo Inventia no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.
El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Grupo Inventia i l’Usuari.
L’Usuari declara que és més gran i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquestes Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de Grupo Inventia no s’adreça a menors d’edat. Grupo Inventia declina qualsevol responsabilitat per incomplir aquest requisit.
El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Grupo Inventia no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el domicili en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar al Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, assegureu-vos que aquest accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint Grupo Inventia cap responsabilitat que se’n pugui derivar d’aquest accés.


III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Grupo Inventia no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Grup Inventia farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.
Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Grupo Inventia serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent-hi, però no limitant-se, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.
tampoc no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.


IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS
S’informa que el Lloc Web de Grupo Inventia posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i /o gestionats per tercers.
La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al Lloc Web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos .
Grupo Inventia no ofereix ni comercialitza per si mateix ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
Grupo Inventia en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent als referits llocs enllaçats.
Grupo Inventia no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l’accés, l’ús, la qualitat o la licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Grupo Inventia i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.
L’Usuari o tercer que faci un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de Grupo Inventia haurà de saber que:
No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de Grupo Inventia.
No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.
A excepció de l’hiperenllaç, el lloc web en què s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat d’autorització expressa de Grupo Inventia.
L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Grupo Inventia i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació de Grupo Inventia dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa .

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Grupo Inventia per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització de Grupo Inventia.
L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Grupo Inventia. Podreu visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al Lloc Web.
En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, ho haurà de comunicar immediatament a Grupo Inventia a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.


VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Grupo Inventia es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.
La relació entre l’Usuari i el Grup Inventia es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin d’acord amb el dret.