close
93 209 97 17
Pressupost
  • Español
  • Català
  • English

Obra Nova

Què s’entén per obra nova? L’obra nova és una construcció inscrita per primera vegada al Registre de la Propietat. Pot ser una edificació sobre un terreny on abans no existien altres construccions o una ampliació més gran de 100 metres quadrats. L’obra nova implica no només la construcció d’edificis residencials, sinó també instal·lacions comercials, industrials o de serveis. Això inclou des de petits habitatges unifamiliars fins a grans complexos dapartaments o centres comercials.

A més, l’obra nova requereix una planificació detallada i permisos específics que s’han de gestionar davant de les autoritats locals. Aquests permisos asseguren que la nova construcció compleixi totes les normatives urbanístiques, de seguretat i ambientals vigents.

Enderrocs

Normalment, abans d’iniciar la construcció d’una nova edificació cal fer caure una casa o un edifici existent. Aquest procés d’enderrocament és fonamental per preparar el terreny per a la nova obra. Un enderroc adequat assegura que el lloc estigui net i lliure de runes, cosa que facilita les següents etapes de la construcció.
A Grupo Inventia comptem amb especialistes en la gestió de l’enderrocament de les construccions existents i el desenrunament de tots els materials restants d’obra. El nostre equip està altament capacitat per seguir estrictes protocols de seguretat, assegurant que l’enderrocament es faci de manera eficient i sense incidents.

Fonamentació

Les fonamentacions són el conjunt d’elements d’una estructura, l’objectiu de la qual és transmetre i repartir a un terreny la càrrega que sosté de manera que no sobrepassi el pes que admet. Normalment les fonamentacions estan enterrades en un sòl sòlid, també anomenat llit de fonamentació. La fonamentació és crucial per a l’estabilitat i la seguretat de qualsevol edificació, ja que distribueix les càrregues de manera uniforme i preveu assentaments irregulars que podrien danyar l’estructura.

Hi ha diversos tipus de fonamentacions, com les superficials, les profundes i les mixtes, cadascuna adequada per a diferents tipus de sòl i càrregues estructurals. A Grupo Inventia, analitzem detalladament les característiques del terreny i les necessitats del projecte per dissenyar i executar la fonamentació més adequada. Això garanteix que la base de l’edificació sigui sòlida i duradora, prevenint problemes futurs com ara esquerdes o inclinacions.

Estructura

L’estructura del teu edifici o ‘esquelet’, com se sol anomenar, està composta per diversos elements. Els elements estructurals solen ser: forjats, pilars, murs i bigues. Són els que mantenen l’edifici dret tant per la càrrega al pla horitzontal com al vertical. La correcta integració d’aquests elements és essencial per a la resistència i l’estabilitat de l’edifici.

Cadascun daquests components juga un paper específic en lestructura de ledifici. Els pilars i murs suporten les càrregues verticals, mentre que les bigues i forjats distribueixen les càrregues horitzontals. A Grupo Inventia utilitzem materials d’alta qualitat i tècniques avançades per garantir que l’estructura del teu edifici sigui robusta i duradora. El nostre equip d’enginyers i arquitectes treballa conjuntament per assegurar que cada element estructural estigui correctament dimensionat i posicionat.

Coberta

La coberta és el conjunt d’elements constructius que formen la part superior d’un edifici i forma part de l’envolupant de l’edificació. La coberta protegeix l’interior de l’edifici de les inclemències del temps, com la pluja, el vent i el sol, i juga un paper crucial a l’aïllament tèrmic i acústic de l’edificació. Una coberta ben dissenyada i construïda contribueix significativament a l’eficiència energètica de l’edifici i al confort dels ocupants.

Hi ha diferents tipus de cobertes, com les inclinades, planes o verdes, cadascuna amb els seus propis avantatges i aplicacions. A Grupo Inventia, assessorem els nostres clients sobre la millor opció de coberta per al seu projecte. Utilitzem materials d´alta qualitat i tècniques constructives avançades per assegurar que la coberta sigui duradora i eficient, protegint l´edificació durant molts anys.