close
93 209 97 17
Pressupost
 • Español
 • Català
 • English

Consells per reduir la factura de la llum

26 març, 2019 · Blog

Reduir les despeses de la llar és una de les principals prioritats dels usuaris, especialment les despeses en les factures, ja sigui aigua, llum, gas o les factures d’internet. Moltes persones fan malabars per poder reduir al màxim els costos que suposa una llar. Per aquest motiu, és important que l’usuari estudiï bé el seu estil de vida, rutines i en definitiva, les característiques de la seva llar, per poder treure el major partit a casa sense arruïnar-se en l’intent.

Com reduir costos en la factura de la llum?

Per reduir costos en la factura de la llum, és important que l’usuari observi la seva llar i sàpiga realment si la potència contractada de la llum és la correcta. En molts casos, l’usuari disposa d’una potència contractada molt més gran de la necessària, provocant que les factures de la llum siguin elevades sense necessitat.

Per aquest motiu, és important que faci un estudi previ de la potència que necessita per al tipus de llar que té i les rutines que realitza. Per a això és important que tingui en compte:

 • Quants metres quadrats té la llar.
 • Quants electrodomèstics estan connectats a la xarxa elèctrica i quants d’ells fan un consum fantasma.
 • Quan es realitza una major consum d’energia, a la nit o pel dia.
 • Quantes persones viuen a la llar.

Un cop tingui clar aquests aspectes, haurà de canviar de companyia de llum i gas en cas que sigui necessari. Davant la pregunta de com canviar de companyia de gas o llum, l’usuari ha de saber que canviar de companyia de gas o llum a una altra més económica és un procés senzill.

En el cas que simplement vulgui realitzar un canvi en el contracte, haurà de saber que és el titular del contracte qui pot fer una modificació. En cas que no ho sigui, haurà de sol·licitar un canvi de titular a la companyia, per exemple: el canvi de titular amb el proveïdor Endesa pot ser un canvi de titular en línia, sense moure de casa.

En general, el canvi de titular amb Endesa per Internet és un procés ràpid i senzill amb el qual només necessitarà aportar les dades personals de l’anterior titular i el nou, a més del nombre CUPS del subministrament.

Com canviar de companyia de gas o llum?

Sobre com canviar de companyia de gas o llum, l’usuari només haurà de posar-se en contacte amb la companyia escollida, ja sigui Iberdrola, Endesa o altres, i sol·licitar informació. És important que sàpiga que contractar una tarifa de llum o gas suposa un procés que pot arribar a trigar a formalitzar entre 15 i 20 dies hàbils.

A més, haurà d’aportar una sèrie de documents per formalitzar el contracte amb la companyia que solen ser:

 • Dades del nou i antic titular del contracte.
 • Adreça exacta del domicili o local.
 • Potència elèctrica contractada o tarifa d’accés del gas natural en cas de voler modificar aquestes dades.
 • Nombre CUPS (Codi Universal del Punt de Subministrament) que podràs trobar en una factura anterior.
 • Número del compte bancari on es van a domiciliar els pagaments de les factures.
 • En ocasions, poden sol·licitar-te el Butlletí Elèctric de la instal·lació.