close
93 209 97 17
Pressupost
  • Español
  • Català
  • English

Reformes en els sistemes d’aigua d’un habitatge

11 desembre, 2020 · Blog

En l’actualitat estem centrats en l’estalvi d’energia i la majoria de reformes que es realitzen en un habitatge buscant aquest objectiu. No obstant això, l’estalvi d’aigua també és una cosa important, no només a nivell econòmic, sinó també a nivell mediambiental.

Durant aquest article parlarem de la reforma de sistema de canonades en un immoble antic.

reformas en los sistemas de agua de una vivienda

Reforma de sistemes de canonades antigues

Anteriorment, les canonades es fabricaven amb amb plom o ferro galvanitzat. Aquests materials complien la seva tasca però es degradaven de manera ràpida, creant fuites i òxid.

Com les canonades de coure també patien aquest tipus de problemes, actualment es treballa amb materials més resistents, com el PVC.

La principal reforma d’aquest itpo de sistemes consisteix en el canvi de les canonades antigues per unes noves de PVC.

Reforma d’un sistema de canonades per passos

Per dur a terme aquest tipus de reformes, el primer que cal fer és dur a terme una anàlisi de tot el circuit de canonades de l’immoble. Un cop hem fet aquesta activitat, es començarà a retirar el circuit complet intentant intervenir el mínim possible en l’estructura de la casa.

En l’actualitat, per a un nou sistema de canonades es sol utilitzar polietilè reticulat (cosa que no pateix gairebé corrosió o deformacions amb el pas el temps) o bé PVC (si és per a una zona de desguàs).

Finalment, es duran a terme els treballs d’obra necessaris per recuperar les zones que s’han danyat en la reforma.

Avantatges de la reforma de sistema de canonades

Com hem comentat, el coure no és un bon material per conduir l’aigua, sobretot si es tracta d’aigua calenta. Aquest tipus d’aigua desgasta les canonades per dins i les deteriora. A més, consumir coure de manera contínua pot ser tòxic per a l’aigua, de manera que es canvien les canonades d’aquest tipus si estan en sistemes d’aigua potable.

Els materials com el PVC i el polietilè reticulat són molt més resistents a la corrosió, a més de no oxidar i que les seves parts estiguin perfectament fixades a través de coles especials.

El ferro s’oxida i és molt poc mal·leable, per això es va deixar d’usar com a material per als sistemes de canonades d’aigua en un immoble.

D’altra banda, els sistemes de canonades amb fuites fan que es consumeixi més aigua de la necessària. Això comporta un augment en les factures d’aigua, però també una major contaminació. A més, si són canonades d’aigua calenta, també es produirà un augment en el consum d’energia necessària per escalfar-la.