close
93 209 97 17
Pressupost
  • Español
  • Català
  • English

Talls de llum: definició, causes i solucions

6 febrer, 2020 · Blog

Pot ser que, en algun moment, hagis patit un tall de llum al teu habitatge. Si bé és cert que aquests talls poden produir-se per problemes al teu habitatge i en la instal·lació elèctric, de manera que hauries de fer una reforma en la mateixa, la veritat és que, la majoria de les vegades, el tall és causat per factors externs a nostre habitatge.

Vegem quins tipus de talls de llum hi ha i què podem fer a l’respecte.

cortes luz soluciones

Què és un tall de llum?

Un tall de llum consisteix en la manca de subministrament elèctric en una localització o subministrament concret. També anomenats apagada elèctrica, un tall de llum és la pèrdua de l’subministrament d’electricitat a una zona concreta.

Aquests talls de subministrament poden produir a causa de la fallada d’alguna part de la xarxa de transport, una fallada per condicions meteorològiques o per no pagar una factura.

Tall de llum planificats

Aquesta manca de subministrament el porten a terme les distribuïdores d’electricitat per a la realització de tasques de conservació de la xarxa de transport. Aquests apagades es planifiquen amb antelació i han de ser avisats amb temps, d’on o quan va a realitzar-se l’apagada.

A les pàgines web de les diferents distribuïdores d’electricitat ha una secció en la qual s’avisa de l’ocurrència d’un tall de llum planificat.

Perquè se li pugui posar l’etiqueta de planificat l’avís s’ha de realitzar amb 72 hores d’avançament i haver estat avisada l’Administració pública encarregada de l’energia de la zona.

Si no t’has assabentat d’aquest tall, el màxim que es pot fer és aguantar, solen durar poc i donar-se en moments en què no és molt necessari el consum.

Talls de llum per impagament

Aquest tipus d’apagades es donen quan no es paguen les factures d’electricitat. En aquests casos, la comercialitzadora que posseeix el contracte de l’impagament avisa la distribuïdora de la zona perquè puguin talli el subministrament d’un immoble en concret.

Però aquests talls no ocorren d’un dia per l’altre quan no hem pagat una factura. Per començar, tenim fins a 20 dies per pagar-la, si en aquest termini no s’ha realitzat, la comercialitzadora comença a emetre una sèrie d’avisos (fins a tres), l’últim dels quals es fa amb justificant de recepció, per saber que el client l’ha rebut.

Si, després d’aquests avisos, no es procedeix a l’pagament, la comercialitzadora podrà sol·licitar la baixa, tal com s’indica en l’article 85 de Reial Decret 1955/2000.

Si t’han tallat la llum, no pots fer l’alta de llum amb una altra empresa, sinó que has de pagar el deute i, en unes 24 hores, se’t retornarà el subministrament.

En aquest sentit, el problema no és només el tall i estar un temps sense llum (que és bastant dolent) sinó que també pagarem una “multa” per poder recuperar el subministrament, uns vint euros.

Talls de llum per avaries

Aquest tipus d’apagades no es poden controlar ni avisar l’usuari. Se solen produir per problemes o avaries a la xarxa de transport. Es poden a diferents raons:

  • Sobrecàrregues de el sistema elèctric
  • Factors meteorològics
  • Incendis
  • Medi ambient
  • Alta de demanda d’electricitat
  • Mal estat de la xarxa de distribució de la zona
  • Ruptura o avaria en algun punt de la Xarxa de Transport