close
93 209 97 17
Pressupost
  • Español
  • Català
  • English

Què és el certificat energètic i com s’aconsegueix

16 desembre, 2022 · Blog

D’entrada, cal comentar que el certificat energètic és un document de caràcter obligatori des de l’any 2013. Cal tenir-lo en cas de voler vendre o llogar un habitatge. Per aquest motiu és una cosa que no es coneix de bones a primeres, però sí que has de saber què és quan fas una operació d’aquest tipus.

A partir d´aquí sorgeixen diverses preguntes com Què és el certificat energètic? Com s’aconsegueix? O Quan val? Cadascuna es respon d’una manera més senzilla del que es pot esperar. Com que és un tràmit necessari i obligatori tan sols s’han de seguir els passos establerts.

Això no obstant, això pot resultar una mica tediós, ja que els tràmits burocràtics tenen un temps d’espera. Per aquest motiu respondrem aquestes preguntes clau sobre com aconseguir el certificat d’eficiència energètica per al teu habitatge. Així, si algun dia ho requereixes, serà molt més fàcil.

Què és el certificat energètic

El certificat d’eficiència energètica és un document que té caràcter d’informació i que es necessita per poder vendre o llogar un immoble. Es tracta d’un document que és obligatori presentar, ja que s’hi especifiquen punts clau de l’habitatge en qüestió. Concretament, aquest document detalla: la qualificació de l’eficiència energètica, el consum de l’edifici i també descriu les característiques energètiques i les possibles millores que es poden fer.

Dit amb altres paraules, aquest certificat energètic és un document oficial i que ha d’estar redactat per un tècnic homologat. Aquest punt és molt important, ja que aquest certificat d’eficiència energètica del nostre habitatge s’ha de registrar a l’organisme oficial de la comunitat autònoma a què pertanyi.

Només així tindrà caràcter de certificat i estarà legalment dins de la normativa vigent. Amb les dades certificates es qualificarà l’habitatge amb una lletra de l’escala d’eficiència energètica. Sigui quin sigui el resultat aquesta certificació energètica és informativa, l’objectiu és avançar cap a habitatges eficients i tenir-ne constància.

Com aconseguir el certificat energètic

Aquesta és la pregunta que porta de cap més d’un interessat a llogar o vendre’n la propietat: Com obtenir el certificat energètic? Si bé ens pot portar uns dies d’espera, és un tràmit senzill i per al que es requereixen dos passos. Primerament, cal contactar amb un tècnic qualificat per poder certificar els valors energètics de l’immoble.

Un cop realitzada la certificació rebràs un dossier on es detallen tots els punts requerits per sol·licitar un certificat energètic. Si la qualificació és d’una lletra molt baixa i t’agradaria millorar-la, també s’hi inclouen les millores que es poden fer. Cal tenir en compte que com més sostenible sigui la qualificació energètica transmetrà més seguretat.

El segon pas és registrar aquest certificat energètic redactat pel tècnic especialista. Per fer-ho, has d’adreçar-te a l’organisme preparat per a això de la comunitat autònoma on es trobe l’immoble. Quan ja s’hagi fet el tràmit de registrar-lo, se n’obté l’etiqueta energètica oficial.

Valors certificat energètic

Ho hem comentat anteriorment i aquest apartat mereix parar-hi atenció. Aquest certificat té una qualificació energètica composta per set lletres. La lletra més eficient és la “A” i la menys eficient és la “G”. Encara que sembli una obvietat, com més a prop est de la “lletra A” el nostre certificat energètic serà millor.

Com hem esmentat anteriorment, una lletra inferior no és penalitzadora, però sí que pot influir a l’hora de vendre un immoble. La valoració del certificat denergia és un detall que els compradors interessats tenen molt en compte. Com més baixa sigui és menys eficient ia més d’una despesa energètica més gran pot suposar una inversió econòmica per solucionar-la.

Com has pogut observar aconseguir el certificat energètic és un tràmit senzill i amb uns passos molt marcats. Un cop explicat pot sorgir la pregunta de quant val el certificat energètic? Aquest és un aspecte que depèn de les tarifes del tècnic que contractis. Tot i així és un tràmit molt estandarditzat i sol·licitat. Amb una bona cerca a Internet o amb el boca-orella segur que podràs aconseguir un certificat energètic barat.